PÅMINNE

Påminne är södra Finlands högsta skidcentrum med en höjdskillnad på 85 meter. PÅminne finns i Åminne i staden Raseborg, endast 80 km från Helsingfors och 100 km från Åbo.

© 2017 Påminne.

PÅMINNE

Påminne är södra Finlands högsta skidcentrum med en höjdskillnad på 85 meter. Påminne finns i Åminne i staden Raseborg, endast 80 km från Helsingfors och 100 km från Åbo.

MENU

Vinter

© 2017 Påminne.