ANDRA FÖRMÅNER

SKIDKORT FÖR HALVA PRISET FÖR INNEHAVARE AV SÄSONGKORT. DU ÅKER FÖR HALVA PRISET I VICHTIS SAMT HJORTLANDET.

SKIDPAKET FÖR HELA SÄSONGEN, ENDAST 100 €
Släpa inte på utrustning. Ta Påminnes skidpaket för 100 EUR.

Du kan reservera dig rätten att använda skiduthyrningens skidor hela säsongen. Till paketet hör skidor eller bräde, stavar, hjälm, skidskor. (skidglasögon hör inte till paketet)

Reservationer och betalningar.
Kampanjen tar slut då Finland fyller 100 år den 6.12.2017. Bekräfta dina reserveringar genom att betala behövlig summa till Påminnes konto FI 46 5549 5220 0042 18. Till betalningens info lägger du namnet på den person som skall få säsongkort eller skidpaket. Betalningen bör göras senast den 6.12.2017. Betalningen behöver alltså inte synas på Påminnes konto ännu den 6.12. utan den kan synas där några dagar senare. Säsongkortet får man från biljettförsäljningen då säsongen börjar. Ta med dig kvitto på betalningen. Erbjudandet gäller endast personliga säsongkort. Har du frågor kan du ställa dem till paminne@paminne.com.

PÅMINNE

Påminne är södra Finlands högsta skidbacke. Påminne finns i Åminnefors i staden Raseborg. Endast 80 km från Helsingfors och 100 km från Åbo.

© 2017 Påminne.

ANDRA FÖRMÅNER

SKIDKORT FÖR HALVA PRISET FÖR INNEHAVARE AV SÄSONGKORT. DU ÅKER FÖR HALVA PRISET I VICHTIS SAMT HJORTLANDET.

SKIDPAKET FÖR HELA SÄSONGEN, ENDAST 100 €
Släpa inte på utrustning. Ta Påminnes skidpaket för 100 EUR.

Du kan reservera dig rätten att använda skiduthyrningens skidor hela säsongen. Till paketet hör skidor eller bräde, stavar, hjälm, skidskor. (skidglasögon hör inte till paketet)

Reservationer och betalningar.
Kampanjen tar slut då Finland fyller 100 år den 6.12.2017. Bekräfta dina reserveringar genom att betala behövlig summa till Påminnes konto FI 46 5549 5220 0042 18. Till betalningens info lägger du namnet på den person som skall få säsongkort eller skidpaket. Betalningen bör göras senast den 6.12.2017. Betalningen behöver alltså inte synas på Påminnes konto ännu den 6.12. utan den kan synas där några dagar senare. Säsongkortet får man från biljettförsäljningen då säsongen börjar. Ta med dig kvitto på betalningen. Erbjudandet gäller endast personliga säsongkort. Har du frågor kan du ställa dem till paminne@paminne.com.

PÅMINNE

Påminne on eteläisen Suomen korkein rinnekeskus, joka sijaitsee Åminneforsissa Raaseporin kaupungissa läntisellä Uudellamaalla – vain 80 km Helsingistä ja 100 km Turusta.

MENU

Talvi

© 2017 Påminne.